Sociaal Domein

Een groot deel van het beleid van de gemeente heeft te maken met het sociaal domein. Denk aan zaken als werk en inkomen, welzijn, (speciaal) onderwijs, huishoudelijke hulp, inburgering enmeedoen aan de maatschappij, wonen of armoedebeleid. Een hele lijst.
Dit zijn de drie wetten die gelden binnen het sociaal domein:

  • Participatiewet
  • Jeugdwet en de
  • Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Sociaal Domein
                Participatiewet
Jeugdwet
Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Ook wanneer je ziek bent of een beperking hebt, wil je graag zo volwaardig mogelijk meedoen aan de maatschappij en een bijdrage leveren. Dat is ook het uitgangspunt van deze wet.
De adviesraad houdt zich o.a. bezig met:

Hier vindt u informatie over hulp en ondersteuning voor jou en je kind bij het opvoeden en het opgroeien


Wie zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen en daarbij ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).


Om goed te kunnen adviseren horen wij graag van organisaties, instellingen en burgers hun ervaringen met de gemeentelijke voorzieningen. 

Bel ons of gebruik het contactformulier.