Om de tafel met een beweegcoach

Deze keer zit Henny Volman van de Adviesraad aan tafel met …. beweegcoach Ellis Manenschijn Onmisbare schakel Wat we wél wisten in de Adviesraad was dat er beweegcoaches in de gemeente werkzaam zijn. Een enkeling onder ons had misschien nog een vaag beeld van wat zij doen, maar dat was het dan ook wel. Wat me in het gesprek met de beweegcoach Ellis Manenschijn duidelijk is geworden dat zij als team van vier mensen een onmisbare schakel zijn binnen het hele  sociaal domein. ‘Westerveld in actie’ Vanuit de beweegcoaches is het project ‘Westerveld in actie’ opgezet. Uitgewerkt voor en door inwoners met ondersteuning van beroepskrachten. Het doel is een gezonde leefstijl voor alle inwoners, met speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen. In Dwingeloo, Diever, Vledder, Havelte en Wilhelminaoord zijn werkgroepen actief, alle met een verschillende samenstelling. Samen met de beweegcoaches geven zij uitvoering aan dit doel. Iedere beweegcoach heeft haar/zijn eigen dorpskern met omliggende dorpen. Beweeg-wijzer Iedere kern heeft een eigen beweeg-wijzer. Hierin staan alle verenigingen en instellingen die een relatie met bewegen en een gezonde leefstijl hebben. Deze beweeg-wijzer is te vinden op de gemeentelijke website onder het kopje Beweegcoaches. Het team brengt vijf maal per jaar een nieuwsbrief uit, steeds met een ander thema. En tot slot hebben ze een activiteitenkalender. Actie Ellis vertelt dat ze onder andere een belangrijke signalerende functie hebben in de gemeente. “Als voorbeeld denk ik aan een mevrouw die op de cursus ‘Gezond bewegen voor ouderen’ zat en die vertelde geregeld te vallen. Daarna moest ze dan een hele tijd rusten. Er was niemand die hiervan wist en ze had ook geen personenalarmering. Ik heb toen direct actie ondernomen om één en ander voor haar in gang te zetten”. Ook de collega-coach die zich bezighoudt met de minima-regelingen komt veel tegen. “Zij kan dan vaak iets voor inwoners betekenen, door bijvoorbeeld de juiste hulp op te zetten of iemand hiervoor in te schakelen”, vervolgt Ellis haar verhaal. Gezonde leefstijl bij kinderen Recent hebben we in de Westervelder kunnen lezen dat er kwartetspelen op alle basisscholen aan alle kinderen zijn uitgereikt. Ellis: “Deze kwartetspelen hebben betrekking op een gezonde leefstijl. Zo proberen we een belangrijk deel van het zogenaamde ‘voorliggende veld’ te bereiken, waardoor de gemeente en de ziektekostenverzekering geld besparen kunnen”. Op mijn vraag of de beweegcoaches niet een overlap hebben met de medewerkers van Welzijn mensenWerk, geeft Ellis aan dat dit zeker niet zo is. “We werken meer in elkaars verlengde”, zo verzekert ze mij. Bevlogen Al met al is het team van de beweegcoaches een bevlogen club mensen, die hun werk met hart en ziel doen en ook ons als Adviesraad zeker van belangrijke informatie kunnen voorzien. Eigen website Een belangrijk punt van aandacht is de vurige wens van de beweegcoaches om een eigen website te hebben. Nu zien zij hun informatie ondergebracht op de gemeentelijke website. Voorbeelden van de sprankelende websites van beweegcoaches in andere gemeentes, maken mij zo enthousiast dat de Adviesraad deze wens van harte zal helpen ondersteunen indien er geen fiat komt van de gemeente Westerveld.  

Geef een antwoord