Leden Adviesraad.


Pals Prop

voorzitter

Ik ben in een levensfase aangekomen dat ik andere dingen wil gaan doen dan in mijn “echte werkzame” leven. Maatschappelijke dingen waar ik belangstelling voor heb, zonder echter de nodige ervaring. Ik hoop nog iets te leren op het gebied van het sociale domein en als voorzitter gebruik te kunnen maken van mijn jarenlange werk in de management sector. Ook een mooie manier om nieuwe mensen te leren kennen omdat ik onlangs verhuisd ben naar deze regio.


Koos Nomden
secretaris en penningmeester

In deze fase tussen “werk en zerk” vind ik het belangrijk om mij in te zetten als vrijwilliger voor verschillende maatschappelijke taken. En de adviesraad sociaal domein past hier ook heel goed bij. Ik heb mijn leven lang gewerkt in het onderwijs; de laatste jaren in Diever en Meppel. Binnen het sociaal domein richt ik mij graag op de verschillende deelterreinen, maar vooral de jeugdzorg/hulp heeft mijn belangstelling.


Henny Volman

Ik woon in Diever en heb o.a. gewerkt als penitentiair verpleegkundige, casemanager dementie en tegenwoordig sociaal werker in diverse wijkteams. Als gemeenteraadslid van Westerveld was ik betrokken bij Wmo, jeugd, werk en inkomen, sport, cultuur, enz. Na de raadsperiode vond ik dat ik mijn kennis en ervaring goed kon benutten in de ASD.


Brenda Doorten

Enthousiast en met passie voor de jeugdzorg vind ik het fijn om me in te kunnen zetten binnen het sociaal domein in Westerveld. Ik woon in Havelte en werk op dit moment als gedragsspecialist in het onderwijs. Naar elkaar omkijken en luisteren naar elkaar is een kernwaarde die bij mij past. Ik werk planmatig en doelgericht en met mijn affiniteit voor kinderen en jeugd hoop ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren binnen de adviesraad.


Oebele Lindeboom

In mijn werkzame leven waren mijn werkzaamheden gerelateerd aan zaken die zich in het fysieke (veiligheids) domein afspeelden. Als pensionado krijg ik nu de kans om mij in te zetten voor dingen die zich afspelen in het sociale domein. In voorkomende gevallen zal contact met de inwoners van deze gemeente en het openbaar bestuur een wezenlijk onderdeel van mijn werkzaamheden zijn.


Corine Vogelaar

Sinds eind 2018 ben ik woonachtig in Diever en er is ruimte gekomen om me in te zetten op het maatschappelijk vlak. Vanuit mijn werk als PR-adviseur en coach heb ik ervaren hoe belangrijk communicatie is. Eigenlijk in alle mogelijke situaties. Als lid van de Adviesraad hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen aan een heldere en effectieve communicatie tussen de inwoners van Westerveld en de gemeente.

Willem Hell

Na ruim 40 jaren in verschillende rollen gewerkt te hebben in het sociaal domein mag ik nu van mijn pensioen genieten. Hoewel ik mag terugzien op een mooi- en leerzaam werkend leven blijft het beleids- en werkveld van het sociaal domein mij nog steeds boeien. Door mijn werk heb ik veel contact gehad met clienten – en adviesraden. Ik zet me nu graag in om vanuit een ander perspectief een bijdrage te leveren aan met name de locale ontwikkelingen in de het sociaal domein.

geen foto beschikbaar.

Wemanda Teunissen

tekst volgt.

 
U kunt ons bereiken via het contactformulier of het emailadres: secretariaat@asd-westerveld.nl