Leden Adviesraad.


Pals Prop

voorzitter

Ik ben in een levensfase aangekomen dat ik andere dingen wil gaan doen dan in mijn “echte werkzame” leven. Maatschappelijke dingen waar ik belangstelling voor heb, zonder echter de nodige ervaring. Ik hoop nog iets te leren op het gebied van het sociale domein en als voorzitter gebruik te kunnen maken van mijn jarenlange werk in de management sector. Ook een mooie manier om nieuwe mensen te leren kennen omdat ik onlangs verhuisd ben naar deze regio.


Koos Nomden
secretaris en penningmeester

In deze fase tussen “werk en zerk” vind ik het belangrijk om mij in te zetten als vrijwilliger voor verschillende maatschappelijke taken. En de adviesraad sociaal domein past hier ook heel goed bij. Ik heb mijn leven lang gewerkt in het onderwijs; de laatste jaren in Diever en Meppel. Binnen het sociaal domein richt ik mij graag op de verschillende deelterreinen, maar vooral de jeugdzorg/hulp heeft mijn belangstelling.


Henny Volman

Het grootste deel van mijn leven heb ik in Diever gewoond. Zolang ik heb gewerkt was dit zorg gerelateerd, als verpleegkundige, casemanager dementie en sociaal werker. Mijn werk was mijn leven omdat ik een sterke verbondenheid voel met sociale- en maatschappelijke vraagstukken. Dit is dan ook de reden waarom ik deel uitmaak van de ASDW en daarnaast bestuurslid en belangenbehartiger voor mensen met dementie op jonge leeftijd bij stichting Alzheimer Nederland afdeling Drenthe.


Brenda Doorten

Enthousiast en met passie voor de jeugdzorg vind ik het fijn om me in te kunnen zetten binnen het sociaal domein in Westerveld. Ik woon in Havelte en werk op dit moment als gedragsspecialist in het onderwijs. Naar elkaar omkijken en luisteren naar elkaar is een kernwaarde die bij mij past. Ik werk planmatig en doelgericht en met mijn affiniteit voor kinderen en jeugd hoop ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren binnen de adviesraad.


Oebele Lindeboom

In mijn werkzame leven waren mijn werkzaamheden gerelateerd aan zaken die zich in het fysieke (veiligheids) domein afspeelden. Als pensionado krijg ik nu de kans om mij in te zetten voor dingen die zich afspelen in het sociale domein. In voorkomende gevallen zal contact met de inwoners van deze gemeente en het openbaar bestuur een wezenlijk onderdeel van mijn werkzaamheden zijn.

 Wemanda Teunissen

Sinds juli 2020 zit ik in de adviesraad van de gemeente Westerveld. Graag zet ik me in voor de bewoners van Westerveld die met de gemeente te maken krijgen als het gaat om wmo, jeugd of participatie. Mijn kennis zit vooral bij de jeugdwet en de uitvoering hiervan. Zelf werk ik in een sociaal team in een andere gemeente. Sinds 7 jaar woon ik met mijn man en kinderen in Havelte en dat bevalt ontzettend goed.
Ik hoop, door een kritische blik, maar vooral vanuit positieve samenwerking, mijn steentje bij te kunnen dragen. 

Cock van Wijngaarden

Het is een voorrecht om mijn kennis op het gebied van openbaar bestuur en sociaal maatschappelijke dienstverlening te mogen inzetten in de gemeente waar ik sinds 2019 samen met mijn vrouw woon. Binnen het sociaal domein heb ik o.a. gewerkt als maatschappelijk werker en hoofd sociaal-maatschappelijke dienstverlening en binnen het openbaar bestuur als
gemeentesecretaris. Er is veel betrokkenheid en inzet bij medewerkers en bestuurders binnen het sociaal domein, maar het is goed om kritisch te blijven en vragen te kunnen stellen. Als lid van de adviesraad werk ik hier graag aan mee. 

Chris Hoiting

In 2019 hebben wij een meer-generatie woning gekocht in Wapse. Inmiddels wonen wij met vier generaties in de gemeente Westerveld.
Als consultant Sociale Zekerheid ben ik betrokken bij de combinatie mens, werk en inkomen. Ik ben pragmatisch en verwacht dat de overheid dit ook doet.
Daarom was het voor mij een mooie stap om lid te worden van de Adviesraad. Ik hoop met mijn praktische kennis en brede ervaring mijn bijdrage te kunnen leveren. Met de activiteiten van de Adviesraad verwacht ik dat de gemeente en inwoners een beter welzijn kunnen realiseren en middelen gericht worden ingezet.

 
U kunt ons bereiken via het contactformulier of het emailadres: secretariaat@asd-westerveld.nl