Leden Adviesraad.


Pals Prop

voorzitter

p.prop@asd-westerveld.nl

                werkgroep WMO

Ik ben in een levensfase aangekomen dat ik andere dingen wil gaan doen dan in mijn “echte werkzame” leven.
Maatschappelijke dingen waar ik belangstelling voor heb, zonder echter de nodige ervaring.
Ik hoop nog iets te leren op het gebied van het sociale domein en als voorzitter gebruik te kunnen maken van mijn jarenlange werk in de management sector. Ook een mooie manier om nieuwe mensen te leren kennen omdat ik onlangs verhuisd ben naar deze regio.

Cock van Wijngaarden
secretaris

c.vanwijngaarden@

asd-westerveld.nl

         werkgroep WMO

Het is een voorrecht om mijn kennis op het gebied van openbaar bestuur en sociaal maatschappelijke dienstverlening te mogen inzetten in de gemeente waar ik sinds 2019 samen met mijn vrouw woon. Binnen het sociaal domein heb ik o.a. gewerkt als maatschappelijk werker en hoofd sociaal-maatschappelijke dienstverlening en binnen het openbaar bestuur als gemeentesecretaris.
Er is veel betrokkenheid en inzet bij medewerkers en bestuurders binnen het sociaal domein, maar het is goed om kritisch te blijven en vragen te kunnen stellen. Als lid van de adviesraad werk ik hier graag aan mee. 


    Koos Nomden
      penningmeester

      k.nomden@asd-westerveld.nl

                   werkgroep Jeugd

In deze fase tussen “werk en zerk” vind ik het belangrijk om mij in te zetten als vrijwilliger voor verschillende maatschappelijke taken. En de adviesraad sociaal domein past hier ook heel goed bij. Ik heb mijn leven lang gewerkt in het onderwijs; de laatste jaren in Diever en Meppel.
Binnen het sociaal domein richt ik mij graag op de verschillende deelterreinen, maar vooral de jeugdzorg/hulp heeft mijn belangstelling.

              Tineke Kessens

 t.kessens@asd-westerveld.nl

           werkgroep Participatie

Als vrij nieuw inwoner van Dwingeloo wil ik me graag sterk maken voor de mensen die het minder getroffen hebben. Met mijn achtergrond van sociaal maatschappelijke  hulpverlening denk ik een positieve bijdrage te kunnen leveren. Inmiddels al 3 jaar met pensioen werk ik nog 1 dag per week als reïntegratie Consulent in de gevangenis. 
In mijn vorige woonplaats zat ik ook bij de Advies Commissie met als specialisatie Werk en Inkomen.  Deze ervaring zal zeker van pas komen, maar kijk uiteraard ook graag breder waar ik mijn steentje kan bijdragen.


Henny Volman

       h.volman@asd-westerveld.nl

                 werkgroep WMO

Het grootste deel van mijn leven heb ik in Diever gewoond. Zolang ik heb gewerkt was dit zorg gerelateerd, als verpleegkundige, casemanager dementie en sociaal werker. Mijn werk was mijn leven omdat ik een sterke verbondenheid voel met sociale- en maatschappelijke vraagstukken. Dit is dan ook de reden waarom ik deel uitmaak van de ASDW en daarnaast bestuurslid en belangenbehartiger voor mensen met dementie op jonge leeftijd bij stichting Alzheimer Nederland afdeling Drenthe.


Oebele Lindeboom

     o.lindeboom@asd-westerveld.nl

                werkgroep Participatie

In mijn werkzame leven waren mijn werkzaamheden gerelateerd aan zaken die zich in het fysieke (veiligheids) domein afspeelden. Als pensionado krijg ik nu de kans om mij in te zetten voor dingen die zich afspelen in het sociale domein.
In voorkomende gevallen zal contact met de inwoners van deze gemeente en het openbaar bestuur een wezenlijk onderdeel van mijn werkzaamheden zijn.

                   Martine van Vondel 

m.vanvondel@asd-westerveld.nl

                    werkgroep Jeugd

Het sociaal domein heeft mij altijd aangesproken. Het heeft zoveel verschillende aspecten en met inzet op de juiste manier kun je wat betekenen voor de inwoners. In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als directeur op een school voor speciaal basisonderwijs en docent bij NHL Stenden. De betrokkenheid bij vooral jeugd vind ik belangrijk. Hierbij gaat het vaak om maatwerk omdat alle jeugd een andere hulpvraag heeft. Ik vind het heel belangrijk dat de gemeente hierin een rol speelt. Beter aan de voorkant voorkomen dan achteraf heel veel moeten investeren. Via de adviesraad is er een mogelijkheid om mee te denken over het sociaal domein, kunnen er kritische vragen gesteld worden en hoop ik dat we invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de gemeente Westerveld. 

       Chris Hoitzing

c.hoitzing@asd-westerveld.nl

       werkgroep Partipatie

In 2019 hebben wij een meer-generatie woning gekocht in Wapse. Inmiddels wonen wij met vier generaties in de gemeente Westerveld.
Als consultant Sociale Zekerheid ben ik betrokken bij de combinatie mens, werk en inkomen. Ik ben pragmatisch en verwacht dat de overheid dit ook doet.
Daarom was het voor mij een mooie stap om lid te worden van de Adviesraad. Ik hoop met mijn praktische kennis en brede ervaring mijn bijdrage te kunnen leveren. Met de activiteiten van de Adviesraad verwacht ik dat de gemeente en inwoners een beter welzijn kunnen realiseren en middelen gericht worden ingezet.

 
U kunt ons bereiken via het contactformulier of het emailadres: secretariaat@asd-westerveld.nl