In de afgelopen periode heeft de ASDW de onderstaande adviezen aan de gemeente gegeven:

Advies spoedeisende ondersteuning
Inzet van hulp bij plotselinge problemen bij het verrichten van huishoudelijke taken door uitvallen van inwoners.

Bereikbaarheid OCO
Omdat uit verschillende bronnen bleek dat inwoners met een complexe hulpvraag niet weten waar ze moeten zijn is een duidelijke folder over de OCO gewenst.

Toegankelijkheid sociaal domein.
Een separaat mail adres en telefoonnummer voor het sociale domein is een must voor de goede bereikbaarheid.

Praktijkondersteuner jeugd. (2020)
Om de ondersteuning en zorg aan kinderen en jeugdigen zo goed mogelijk te organiseren blijkt het inzetten van een Praktijkondersteuner jeugd zeer positief te werken.

Advies termijnen wmo-indicatie (juli 2020)
Het is noodzakelijk om niet alleen de bepaalde termijnen voor de WMO zo veel mogelijk in acht te houden, maar de inwoners ook tussentijds adequaat te informeren als dat nodig is.

Advies eigen bijdrage  wmo (juli 2020)

Cliënten van het CAK hebben door omstandigheden lange tijd geen factuur ontvangen voor hun zorg. Maar deze nota’s gaan binnenkort wél bij de cliënten in de bus vallen. Het is dus verstandig dat cliënten geld hiervoor reserveren.
Wij adviseren de gemeente hieraan extra aandacht te besteden in de Westervelder.

 

Advies wmo-jeugd (maart 2020) 

Hierin leest u wat de gemeente Westerveld kan doen als u jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning nodig hebt. Welke regels en voorwaarden gelden en welke stappen u moeten zetten voor hulp.

 

Advies verordening Adviesraad Sociaal Domein Westerveld (maart 2020)

Advies kleine wooneenheden (maart 2018)
In onze gemeente is een grote behoefte aan kleinere wooneenheden voor ouderen die in hun dorp willen blijven wonen.

Advies verordening maatschappelijke ondersteuning  (juni 2019)

Advies onafhankelijke cliëntondersteuner (mei 2019)
De Adviesraad vindt dat de inwoners te weinig zijn gehoord over de reorganisatie van de onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarnaast geeft de opzet en aanpak van de gemeente kans op versnippering van de toegang. De Adviesraad denkt dat de gemeente de kans laat liggen op een meer samenhangende aanpak. Vandaar dat de Adviesraad een negatief advies heeft gegeven.

Advies praktijkondersteuner jeugd (juni2018)
De Adviesraad heeft voorgesteld aan de gemeente om te onderzoeken of een praktijkondersteuner jeugd haalbaar is. Dit onderzoek zou gedaan kunnen worden door een groep professionals aangevuld met ervaringsdeskundigen.