Op deze pagina kunt u de onderwerpen bekijken waar we als adviesraad mee bezig zijn. 
                                       Ook onderwerpen die voor u als burger van onze gemeente van belang zijn, treft u hieraan.

De landelijke folder die over energie toeslag gaat.