Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Westerveld (ASDW)

De Adviesraad Sociaal Domein is een stichting en functioneert zelfstandig en onafhankelijk van de gemeente.

We geven regelmatig op verzoek gevraagd deskundig advies aan het college van Burgemeester & Wethouders. 
Indien nodig geven wij ook een ongevraagd advies al dan niet in afschrift aan de Raad.

We laten ons graag informeren door onze netwerken en niet in de laatste plaats door de inwoners van onze gemeente.

Het sociaal domein gaat over:

  • wonen, werken, inkomen en actief betrokken zijn bij de maatschappij
  • opgroeien, naar school gaan en zelfstandig (ouder) worden en
  • over het leven met een ziekte of handicap.

De gemeente regelt deze zaken. Maar het kan natuurlijk zijn dat u als inwoner tegen problemen aanloopt. Zaken die naar uw idee niet goed geregeld zijn, waar de gemeente niet goed genoeg bij stilgestaan heeft. Regels die beter kunnen, of naar uw idee anders moeten.
Als er meer mensen zijn die tegen dezelfde problemen aanlopen, dan komt de Adviesraad Sociaal Domein in actie. Ze kaart het probleem aan bij de gemeente. 
En de gemeente is verplicht dit advies heel serieus te nemen, dat is namelijk in de wet geregeld. En gelukkig doet de gemeente Westerveld dat ook.

En de Adviesraad doet meer!
De Adviesraad praat ook mee als de gemeente Westerveld nieuwe plannen wil maken die met het sociaal domein te maken hebben. De gemeente is zelfs verplicht ons advies te vragen. Ook dat is ook in de wet geregeld.
Wij vinden het belangrijk om te horen wat de inwoners van Westerveld vinden van die nieuwe plannen. Dus gaan we praten met organisaties en instellingen die werken op dat stukje van het sociaal domein. We willen horen wat er leeft. 

Lees  hier welke adviezen de Adviesraad al heeft geschreven. En zie ook wat de gemeente Westerveld met onze adviezen heeft gedaan.
Ons doel is dat iedereen die dat wil, mee kan doen aan de samenleving in Westerveld.

Klik hier om te zien welke inwoners uit Westerveld in de Adviesraad zitten. We vinden het leuk om onszelf aan je voor te stellen.
Wilt u contact met de Adviesraad? Vul dan het contactformulier in, mail of bel ons.
Ook kunt u ons volgen op Facebook.

 

En we hebben ook een eigen Facebook site. Daarop leest u actuele informatie over allerlei zaken die met het sociaal domein te maken hebben. Wilt u ons volgen, like dan onze pagina.